Instal·lacions de sistemes VRV, climatitzadors, plantes refredadores i màquines domèstiques.