Confiança, transparència, responsabilitat, integritat, passió i millora contínua.